Dotacje unijne - konkursy

 • 2012-10-01

  DOFINANSOWANIE SYSTEMU KLASY ERP W RAMACH 8.2 POIG.

  Działanie 8.2 umożliwia przedsiębiorcom zakup systemu klasy ERP, pod jednym warunkiem…..


  PARP w ostatnim naborze jasno zadeklarował, że jest szansa na dofinansowanie systemu klasy ERP.

  Instytucja wskazuje, że moduły, nawet jeśli nie podlegają integracji, muszą dotyczyć obsługi tej działalności, która jest przedmiotem projektu. W przypadku oprogramowania wielomodułowego, które będzie wykorzystywane wyłącznie dla działalności objętej zakresem współpracy przedstawionej we wniosku, dopuszczalne jest aby część modułów nie brała udziału w bezpośredniej wymianie danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. Moduły nieaktywne w tej wymianie danych, obsługujące procesy biznesowe związane z działalnością, której dotyczy projekt, nadal będą wykorzystywane „do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej”.

  Tłumacząc to od drugiej strony, nie mógłby zostać uznany za kwalifikowalny zakup systemu klasy ERP, który to system z definicji obejmuje całość działalności firmy, w sytuacji gdy projekt dotyczy tylko jednego z typów prowadzonej działalności. W tym przypadku system ERP obsługiwałby również działalność, której nie obejmuje projekt, czyli wykraczającą poza cele projektu.

   

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.