Dotacje unijne - konkursy

  • 2012-03-07

    FIRMA Z WOJ. ŁÓDZKIEGO UZYSKUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP MASZYN DO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

    Prawie 300 tys. PLN pozyskaliśmy dofinansowania dla Naszego klienta z woj. Łódzkiego. Klient zaplanował zakup nowego urządzenia do zgrzewania.   


    Dofinansowanie w kwocie prawie 300 tys. PLN zostało uzyskane w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

    Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.