Dotacje unijne - konkursy

 • 2011-08-30

  Kolejny konkurs na wspracie systemów B2B w ramach Działania 8.2 POIG.

   

  3 paździenika 2011 rusza konkurs w ramach Działania 8.2. Nabór będzie trwał do 28 października 2011 roku.


   

  Informacje o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach działania 8.2 POIG

   

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

  Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG

   

  Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej.

   

  Zakres rzeczowy projektu:

   

  Wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

   

  Do kogo jest skierowana pomoc

  Dotacja skierowana jest do firm z sektora MSP.

   

  Jakie są ramy finansowe projektów dofinansowywanych w ramach Działania  8.2:

   

  Minimalna wartość wsparcia – 20 tys. PLN

  Maksymalna wartość wsparcia – 2 mln PLN

  Intensywność wsparcia – od 40% do 70% w zależności od wielkości firmy, która składa wniosek oraz miejsca realizacji inwestycji.

   

  Co można sfinansować:

   

  - nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B

  - zakup nowych środków trwałych

  - raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

  - zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich

  - związanych z projektem działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem

  - zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem.

   

  Więcej informacji jak zdobyć punkty za wniosek i uzyskać dofinansowanie na Naszym aktywnym blogu: 

   

  http://tfesa.wordpress.com/

   

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.