Dotacje unijne - konkursy

 • 2011-02-17

  Konkurs na dotacje na pozyskanie finansowania zewnętrznego (NewConnect, pozyskanie inwestora) - Działanie 3.3.2. POIG

   


  PARP ogłosił konkurs na dotacje w ramach działania 3.3.2. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Termin naboru wniosków:

  Od 14.02.2011 - Nabór ciągły, do wyczerpania alokacji na 2011 rok lub do końca 2011 r.

   

  Na co dofinansowanie:

  W ramach Poddziałania 3.3.2. Wsparcie dla MSP POIG firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym. Pozyskanie kapitału ma mieć na celu wprowadzenie zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy.

   

   Przykładowy zakres projektu finansowanego, który może zostać złożony w ramach 3.3.2.:

  - Wycena spółki,

  - Niepubliczny dokument informacyjny,

  - Prezentacja inwestorska,

  - Dokument informacyjny na potrzeby GPW,

  - Raport z oferty prywatnej,

  - Przekształcenie spółki w Spółkę Akcyjną,

  - Raport analityczny,

  - Memorandum ofertowe,

  - Dokument ofertowy,

   

  Kto może aplikować o dotację:

  Wnioski o dofinansowanie usług doradczych mogą ubiegać się:

  - mikroprzedsiębiorstwa (roczne zatrudnienie <9, roczny obrót < 2 mln euro),

  - małe przedsiębiorstwa (roczne zatrudnienie <49, roczny obrót < 10 mln euro),

  - średnie przedsiębiorstwa (roczne zatrudnienie <249, roczny obrót < 50 mln euro).

  Firma ubiegające się o dotację muszę prowadzić działalność gospodarczą i posiadać siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Na jakie wsparcie można liczyć:

  Przedsiębiorstwa mogą liczyć na 50% dofinansowania wydatków związanych z usługami doradczymi.

  Kwota dofinansowania udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy nie może przekraczać 2 000 000 EUR.

   

  Do kiedy można składać wnioski?

   

  Konkurs ruszył 14 lutego i jest konkursem ciągłym. Oznacza to, że firmy mogą aplikować do momentu wyczerpania alokacji tj. 20 000 000 PLN przeznaczonych na ten konkurs.

   

  Jesteś zainteresowany pozyskaniem kapitału i chcesz aplikować o wsparcie zakupu usług doradczych?

   

  Już dzisiaj możesz skorzystać z naszej bezpłatnej usługi związanej z opracowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Nie pobieramy żadnej opłaty przy weryfikacji przedsięwzięcia oraz pisaniu wniosku.

   

  Zapłacisz, kiedy Twój projekt otrzyma dofinansowanie. Rozliczamy się wyłącznie za sukces naszych prac.

   

  Nasze wynagrodzenie za sukces (success fee) od 10 000 PLN do 13 000 PLN (netto).

   

  Ponadto dla pierwszych 10 zleceń przewidujemy bezpłatną pomoc przy rozliczeniu dotacji.

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.