Dotacje unijne - konkursy

 • 2011-02-08

  Konkurs na targi i misje gospodarcze - Działanie 6.1. Paszport do eksportu POIG

      W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, Działanie 6.1Paszport do eksportu firmy mogą uzyskać nawet do 200.000 PLN.

  Dotacja ma na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa.

   

  Termin konkursu: 

  Od 20.06.2011 do 08.07.2011 lub do wyczerpania alokacji na konkurs

   

  Na co dofinansowanie:

  Firmy mają możliwość uzyskania dofinansowania na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych zagranicą.

   

  Jaki jest mechanizm wsparcia

  Firmy aplikują w pierwszej kolejności – Etap I o dofinansowanie na stworzenie Plan Rozwoju Eksportu – planu wyjazdów, organizacji misji gospodarczych za zagranicą oraz opracowanie koncepcji promocji.

   

  Maksymalna kwota dotacji jaką można uzyskać na stworzenie takiego planu to 10.000 PLN.

   

  Maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów stworzenia Planu Rozwoju Eksportu, co oznacza, że firma poniesie tylko 20% kosztów przygotowania dokumentu.

   

  Nasza oferta przewiduje bezpłatne napisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Planu Rozwoju Eksportu. Natomiast wykonanie takiego Planu to koszt 12.500 PLN (netto), z czego 80% kosztów zostanie Państwu zrefundowana – 10.000 PLN.

   

  W II etapie aplikujecie Państwo o środki na zadania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym możecie Państwo uzyskać do 200.000 PLN (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu).

   

  W ramach etapu II świadczymy usługi związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie działań eksportowych.

   

  Nasze wynagrodzenie za przygotowanie wniosku uzależnione jest  od otrzymania dofinansowania – success fee od 7 000 PLN do 13 000 PLN (netto).

   

  Konkurs rusza już od 21 lutego 2011 r. 

   

  Dla pierwszych 10 zleceń przewidujemy bezpłatną pomoc przy rozliczeniu dotacji.

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.