Dotacje unijne - konkursy

 • 2010-02-02

  Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG w roku 2010

  PARP jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


  Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą właściwej dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy w terminie: od 15 lutego 2010 r. do 5 marca 2010 r.

  Więcej informacji:
  http://poig.parp.gov.pl/index/more/13858

  Źródło: www.parp.gov.pl

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.