Dotacje unijne - konkursy

 • 2010-01-25

  Nabór wniosków do Poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2010

  Konkurs w ramach Działania 3.3 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP", Poddziałanie 3.3.2 "Wsparcie dla MSP"


  PARP jako Instytucja Wdrażająca Działanie 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy  finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. z 2008 r. Nr 68 poz. 414 z późn. zm.) ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: od 8 lutego 2010 r.

  Szczegółowe informacje pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/more/13786

   

   Źródło: www.parp.gov.pl

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.