Dotacje unijne - konkursy

 • 2010-01-19

  Nabór wniosków do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2010

  Nabór wniosków w ramach Działania 5.4.1. "Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej" PO IG


  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ogłasza konkurs projektów w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

  Źródło: www.parp.gov.pl

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.