Dotacje unijne - konkursy

 • 2010-03-25

  Przesunięcie terminu konkursów 8.1. i 8.2. PO IG

  Termin publikacji ogłoszeń o naborze wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 8.1 i 8.2 PO IG zostanie przesunięty.


  W związku z prowadzonymi pracami nad wyeliminowaniem sposobu wyboru projektów do dofinansowania na podstawie terminu złożenia wniosku - określonego w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (z póź. zm.), Instytucja Wdrażająca (PARP), Instytucja Pośrednicząca (MSWiA) oraz Instytucja Zarządzającą (MRR) informują, iż termin publikacji ogłoszeń o naborze wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 8.1 i 8.2 PO IG zostanie przesunięty.

  Planuje się, iż nabory wniosków w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG rozpoczną się w II kw. 2010 r. Terminy rozpoczęcia naborów zostaną ogłoszone w kwietniu br.

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.