Dotacje unijne - konkursy

 • 2010-03-03

  Wyniki ostatniego w 2009 r. naboru wniosków w działaniu 8.1

  MSWiA oraz MRR jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" zatwierdziły listę projektów rekomendowanych.


  Dotacje otrzymało 335 wniosków na łączną kwotę ponad 233 mln złotych. Budżet konkursu został zwiększony o 100 mln złotych co pozwoliło przyznać dofinansowanie wnioskom złożonym jak kompletne w pierwszych dwóch dniach naboru. Jest to największe zwiększenie budżetu w porównaniu z dotychczasowymi  naborami, gdzie zwiększenie alokacji wynosiło ok. 60 mln złotych.

  Najbliższy nabór wniosków w 2010 r. planowany jest na przełomie marca i kwietnia po zakończaniu prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na tworzenie i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach PO IG.

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.