a A A

Fundusze Unijne

Komisja Europejska zatwierdzając w maju 2014 roku Umowę Partnerstwa (strategię dystrybuowania środków unijnych), wydłużyła Polsce ścieżkę szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, rozpoczętego przed siedmioma laty. Tym razem w bagażu finansowym Polski na lata 2014-2020 znalazło się 82,5 mln euro,

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 do samorządów województwa trafi prawie 40% wszystkich dostępnych środków dla Polski (poprzednio było to ok. 25% dla samorządów). Decentralizacja ich dystrybucji pozwoli efektywniej wspierać inwestycję, które najbardziej odpowiadają potrzebą danego regionu.

Największy wzrost nakładów w porównaniu do poprzedniego okresu można zauważyć w sferze innowacyjności przedsiębiorców, w szczególności w obszarze b+r (+I, w nowej perspektywie)

Fundusze Europejskie wdrażane w Polsce będą realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw.

Do dyspozycji wnioskodawców (m.in. przedsiębiorstw, jst, ngo) będą następujące budżety ramach poszczególnych programów:

  • Program Inteligentny Rozwój (8,61 mld euro)
  • Program Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld euro)
  • Program Polska Cyfrowa (2,17 mld euro)
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld euro)
  • Program Polska Wschodnia (2 mld euro)
  • Program Pomoc Techniczna (700,12 mln euro)
  • Regionalne Programy Operacyjne (31,28 mld euro)

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.