a A A

Grupa kapitałowa

Trinity Capital Investments S.A.

Trinity Capital Investments to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza specjalizującą się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych, fuzji i przejęć, ofert akcji na NewConnect oraz parkiecie głównym GPW. Naszym atutem jest doświadczenie, które zdobywaliśmy we współpracy z największymi polskimi i zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, spółkami notowanymi na GPW i NewConnect, a także inwestorami prywatnymi i akcjonariuszami firm publicznych i niepublicznych. TCI SA posiada tytuł Autoryzowanego Doradcy NewConnect oraz Catalyst.
www.tcisa.pl

Trinity Kancelaria Prawna Waluga i Wspólnicy sp.k.

Rolą Kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa i gwarancji poprawności wszelkich działań związanych z działalnością gospodarczą i realizacją złożonych procesów gospodarczych. Połączenie profesjonalnej wiedzy prawniczej z doświadczeniem i sukcesami w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej pozwala na zaoferowanie szerokiej oferty specjalistycznych usług na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem kompetencji Kancelarii Prawnej Waluga i Wspólnicy jest między innymi pierwsza statuetka NewConnect wręczona przez Pana Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych oraz Zytę Gilowską, Wicepremier Rządu RP, a także akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie fuzji i przejęć przyznana Kancelarii w 2007 roku.
www.waluga.pl

Trinity Capital sp. z o.o. sp.k.

Działalność spółki ma na celu upowszechnianie oraz edukowanie z jednej strony przedsiębiorców z metod pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, a z drugiej inwestorów, z możliwości inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa. Obecnie Trinity Capital tworzy sieć inwestorów prywatnych, która wspólnie zdobywała będzie wiedzę oraz dokonywała inwestycji kapitałowych w przedsiębiorców z sektora MSP. Spółka organizuje cykl darmowych szkoleń i konferencji na terenie całej Polski o tematyce finansowania udziałowego, dłużnego, finansowania za pomocą środków z Unii Europejskiej.
www.tcbn.pl

Trinity AdVenture sp. z.o.o.

Trinity Adventure jest inkubatorem wspierającym projekty i pomysły z dziedziny IT, e-commerce, mobile. Dzięki posiadanym unikalnym kompetencjom pracowników TA oraz funduszom na innowacyjne przedsięwzięcia, inkubator stanowi wsparcie finansowe i merytoryczne dla nowatorskich pomysłów oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Inkubator udostępnia beneficjentom gotowe środowisko pracy oraz wspiera ich w sferze biznesowej, technologicznej oraz prawnej we wszystkich fazach inkubacji przedsięwzięcia. Nad sprawnym funkcjonowaniem przedsięwzięcia czuwają specjaliści od zarządzania oraz finansów i księgowości z praktyką zdobytą w zarządzie i radach nadzorczych spółek giełdowych. Spółka posiada do dyspozycji kapitał prawie 20 mln PLN, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej.
www.trinityadventure.pl

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.