a A A

Nasze publikacje

Młode firmy z Lubelszczyzny mogą startować po pieniądze

Źródło: Gazeta Wyborcza Lublin, 10 listopada 2010 (pobierz PDF)

 

 

W wydaniu Gazety Wyborczej Lublin z 10 listopada 2010 r. ukazała się wypowiedź eksperta TFE - Jacka Kubali, dotycząca oceny szans na otrzymanie dotacji unijnych przez nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwa z województwa lubelskiego.

 

 


J. Kubala wyjaśnił do kogo adresowany jest konkurs ogłoszony na terenie województwa lubelskiego: - O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wszystkie nowo powstałe firmy, zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Oznacza to, że formalnie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mające wpis w dokumentach rejestrowych z okresu od 29.10.2008 do 10.12.2010 r. Wszystkie te podmioty muszą spełnić kryterium mikroprzedsiębiorstwa, co oznacza, że z chwilą złożenia wniosku nie zatrudniają więcej niż 9 osób bądź też, w najbliższym okresie, nie planują przekroczenia tej wartości w zatrudnieniu. 
 
J. Kubala wskazał na możliwości przeznaczenia dotacji unijnej: -  Firmy, które wystartowały na rynku muszą stale podnosić jakość świadczonych usług czy też sprzedawanych produktów. Najczęściej potrzebują nowych urządzeń, sprzętu, maszyn do wprowadzenia zmian w procesach gospodarczych. Wyposażają hale i magazyny zwiększając zdolności produkcyjne. Właśnie na ten zakres inwestycyjny przedsiębiorstwa mogą realnie myśleć o wsparciu finansowym.
 
Jak zauważył J. Kubala: - Firma, która chciałaby zmienić profil działalności gospodarczej, również ma szansę, dzięki środkom unijnym w ramach niniejszego konkursu przeznaczonym na dywersyfikację działalności. Dofinansowanie może zostać przyznane także na budowę lub rozbudowę zakładu, celem zwiększenia efektywności produkcji. Należy jednak pamiętać, że projekt, w którym materiały i roboty budowlane będą stanowiły całość przedsięwzięcia, nie jest przedsięwzięciem innowacyjnym i nie ma szans na dofinansowanie. 
 
Zdaniem J. Kubali: - Aby zwiększyć szansę firmy na otrzymanie dotacji, każdy wnioskodawca powinien dokładnie zapoznać się z kryteriami oceny projektów - Inwestycja z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa może być odpowiednia, co nie oznacza, że będzie również pozytywnie postrzegana przez komisję oceny wniosku, która dokona na postawie kryteriów wyboru wniosków weryfikacji dokumentacji. Oznacza to, że każdy projekt biznesowo dobry, musi zostać zmodyfikowany pod kątem punktacji, która decyduje o tym, czy projekt dostanie dofinansowanie, czy nie.

Dla każdego wnioskodawcy najistotniejszy jest dokument pn. Kryteria wyboru projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej, który niestety nie znajduje się w dokumentacji konkursowej zawartej w ogłoszeniu o konkursie. Najistotniejszy dokument jest pomijany przez Instytucje, co oznacza, że wnioskodawcy będą mieli problem z dotarciem do niego. Za co projekt może otrzymać punkty ? M.in. za doświadczenie i wykształcenie specjalistyczne kadry związane z realizacją projektu oraz znajomość branży i potrzeb klientów, uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku regionalnym lub krajowym oraz za innowacyjność projektu na poziomie przedsiębiorstwa. Podmioty, które wskażą, że wzrośnie zatrudnienie otrzymają dodatkowe punkty - podsumował J. Kubala
 

  

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.