a A A

Nasze publikacje

Są jeszcze środki na wsparcie działań inwestycyjnych przedsiębiorstw. Gdzie można znaleźć ostatnie dotacje z UE?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, nr 171, 2 września 2010 (pobierz PDF)

 

Tegoroczne budżety poszczególnych konkursów nie są może oszałamiające, jednak wystarczające, aby wesprzeć przedsięwzięcia tysiąca firm z sektora MSP. Instytucje zarządzające poszczególnymi źródłami finansowymi nie wyczerpały wszystkich środków pomocowych na rok 2010. 


W ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych zostaną lub zostały już ogłoszone konkursy o dotacje dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie działań inwestycyjnych. 
  
E-usługi już tylko do września
 
Mikro i małe przedsiębiorstwa istniejące na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy mogą ubiegać się do 30 września o wsparcie projektów opartych na świadczeniu e-usług. Po raz pierwszy w ramach działania 8.1 POIG nie decyduje czas złożenia wniosku o dofinansowanie. Kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia jest efektywność projektu. Ponadto e-usługi w obecnym konkursie muszą charakteryzować się innowacyjnością na poziomie krajowym lub światowym, dodatkowo skierowane muszą być do grupy niszowej, której potrzeb nie zaspokoił dotąd żaden podmiot działający na e–rynku. Firmy muszą również wykazać rentowność projektu z wyłączeniem przychodów z  reklam i innych działań marketingowych. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie projektów o minimalnej wielkości 20 tys. PLN, jednakże nie więcej niż 700 tys. PLN. Można liczyć na dofinansowanie 70% wydatków kwalifikowanych albo 80%, jeśli przedsiębiorca w roku złożenia wniosku ma nie więcej niż 27 lat.
  
Technologia do końca roku
 
Kredyt technologiczny to szansa w ramach działania 4.3 POIG na wsparcie wdrożenia nowatorskich technologii. Przedsiębiorstwa mogą do końca roku składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia technologii własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Innowacyjność potwierdzana jest przez jednostkę badawczo – rozwojową. Całość ryzyka inwestycyjnego, w szczególności finansowego, ponosi przedsiębiorca. Aby otrzymać wsparcie, w pierwszej kolejności pozyskuje kredyt z banku komercyjnego, za pośrednictwem którego składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie wraz z potwierdzeniem uzyskanego kredytu komercyjnego. BGK sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycznym i podejmuje decyzję o przyznaniu premii technologicznej, nie więcej niż 4 mln PLN. Premia technologiczna wypłacana jest do wysokości zakontraktowanego wsparcia na podstawie osiągniętej sprzedaży z produktów i usług oferowanych dzięki wdrożeniu technologii. Najczęstszym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa jest próba sfinansowania zakupu urządzeń, które posiadają już wdrożoną technologię. 
 
Pozyskiwanie kapitału

Do końca roku w ramach Poddziałania 3.3.2. Wsparcie MSP POIG przyjmowane są wnioski o wsparcie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Przedsiębiorstwa, dzięki środkom z PARP, mogą sfinansować w 50% wycenę spółki, stworzenie niepublicznego dokumentu informacyjnego, prezentację inwestorską, memorandum ofertowe, przekształcenie spółki w spółkę akcyjną. Wszystkie te działania muszą prowadzić do zmian udziałowych w przedsiębiorstwie. 
 
Tworzenie systemu B2B
 
Jeszcze w tym roku firmy z sektora MSP mogą aplikować o wsparcie rozwiązań informatycznych, związanych z automatyzacją współpracy B2B w ramach Działanie 8.2 POIG.  Konkurs trwać będzie od 29.10.2010 r. do 30.11.2010 r. lub też do przekroczenia odpowiedniego poziomu alokacji przewidzianej na niniejszy konkurs. Żeby spełnić formalne kryteria, firmy muszą przedstawić współpracę z dwoma innymi podmiotami gospodarczymi, jednocześnie opisując proces zautomatyzowania procesów gospodarczych pomiędzy nimi. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość dofinansowania platform B2B, w szczególności dostosowania własnych systemów informatycznych do systemów kooperantów,  w wysokości od 40% do 70% - w zależności od lokalizacji przedmiotu projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalna wartość wsparcia to 2 mln PLN. 
  
Wsparcie eksportu
 
We wrześniu przedsiębiorstwa mogą liczyć na konkurs wpierający ich działania ekspansyjne na rynki zagraniczne. Mechanizm działania 6.1 POIG Paszport do eksportu jest następujący: Firmy wnioskują o wsparcie przygotowania planu rozwoju eksportu – etap I w ramach jednego konkursu, którego dalsza realizacja – etap II może zostać dofinansowana w kolejnym konkursie. Chodzi tutaj o koszty związane m.in. z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych, organizacją i udziałem w misjach gospodarczych za granicą, wyszukiwaniem i doborem kontrahentów. Maksymalne dofinansowanie  etapu I związanego z przygotowaniem planu rozwoju – wynosi 80% wydatków. W przypadku planu rozwoju eksportu wsparcie to może wynosić do 50% wydatków. Przedsiębiorstwa mają jeszcze możliwości skorzystania z regionalnych źródeł wsparcia, które w niektórych województwach, dysponują środkami umożliwiającymi dofinansowanie działań inwestycyjnych firm z sektora MSP. Gdzie szukać lokalnego wsparcia? W harmonogramach ogłaszania konkursów w regionalnych programach operacyjnych właściwych dla poszczególnego województwa. Tam także mogą być jeszcze środki na rozwój firmy.

Autor: Jacek Kubala, ekspert Trinity Fundusze Europejskie SA (Grupa Trinity)
 

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.