a A A

Dotacje unijne dla firm MSP

Dotacje dla firm z sektora MSP na projekty inwestycyjne i infrastrukturalne

W ramach obecnie dostępnych Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 istnieje możliwość dofinansowania projektów inwestycyjnych dla każdej firmy, skierowanych na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozbudowę istniejącego bądź dywersyfikację istniejącej działalności. Fundusze przewidziane na tego typu inwestycji są dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla każdego z województw. Ze względu na to, że zarząd każdego województwa odrębnie ustalił zasady przyznawania dotacji dla przedsiębiorstw, chcielibyśmy Państwu przedstawić ogólne zasady, wspólne dla każdego województwa, na podstawie których będą mogli Państwo zapoznać się z kryteriami przyznawania środków finansowych z funduszy unijnych.

Dotacje unijne dla firm MSP - dowiedz się więcej »

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.