a A A

Dotacje unijne na innowacje

Dofinansowanie na technologie innowacyjne – Kredyt Technologiczny

W ramach obecnie dostępnych Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 istnieje możliwość dofinansowania inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Konkursy na tego typu inwestycje są przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny

Celem powyższego działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Dofinansowanie na technologie innowacyjne - dowiedz się więcej »

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.