a A A

Dotacje unijne na systemy informatyczne B2B

Dofinansowanie na wdrażanie systemu B2B


W ramach obecnie dostępnych Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013 istnieje możliwość dofinansowania inwestycji, mających na celu zakup i wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B.

Wsparcie może być udzielone podmiotowi z sektora MSP, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych partnerów biznesowych, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Dotacje unijne na systemy informatyczne B2B - dowiedz się więcej

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.