a A A

Dotacje unijne na targi i misje gospodarcze

Dotacje na targi i misje gospodarcze w kraju i za granicą

W ramach obecnie dostępnych Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013 istnieje możliwość dofinansowania projektów polegających na promocji przedsiębiorcy na rynku docelowym – udziale przedsiębiorców w targach, wystawach i misjach gospodarczych w Polsce i za granicą, jako elementów promocji wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Celem tych działań jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dotacje na targi i misje gospodarcze w kraju i za granicą - dowiedz się więcej »

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.