a A A

Dotacje unijne na usługi doradcze

Dotacje na usługi doradcze związane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego

W ramach obecnie dostępnych Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 istnieje możliwość refundacji kosztów poniesionych na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym, m.in. z Giełdy Papierów Wartościowych oraz NewConnect. Jeśli zamierzają Państwo w najbliższym czasie starać się o pozyskanie kapitału zewnętrznego poprzez emisję akcji, to działanie jest skierowane właśnie do Państwa. Konkursy na tego typu projekty są przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet III Kapitał dla innowacji, Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.

Dotacje unijne na usługi doradcze - dowiedz się więcej »

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.