a A A

Opracowywanie Studium Wykonalności

Opracowujemy Studia Wykonalności do projektów infrastrukturalnych dla firm oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego. Studia Wykonalności jako jeden z obligatoryjnych załączników do projektów infrastrukturalnych są opracowywane zgodnie z obowiązującą metodologią finansowo-ekonomiczną, przedstawiając sytuację społeczno-ekonomiczną projekt wraz z otoczeniem makroekonomicznym.

Opracowujemy również dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, a mianowicie:

  • raporty oceny oddziaływania na środowisko,
  • raporty oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000,
  • prognozy oddziaływania na środowisko.

Nasze opracowania przygotowywane są przez specjalistów mających ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska.

« wstecz

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.