a A A

Przygotowanie pełnej dokumentacji do projektów unijnych

W ramach kompleksowych usług świadczonych przez TFE Sp. z o.o. Nasz zespół opracowuje pełną dokumentację aplikacyjną właściwą dla danego konkursu, zawierającą wniosek aplikacyjny, biznes plan projektu wraz z analizą finansowo – ekonomiczną oraz wszystkie obligatoryjne załączniki niezbędne przy aplikowaniu o dotacje.

Wspieramy również Państwa przy kompletowaniu oraz składaniu dokumentacji we właściwej Instytucji zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nasi specjaliści przydzieleni do Państwa projektu stanowią wsparcie merytoryczne od pierwszego spotkania do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

« wstecz

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.