a A A

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczenie projektu jest najważniejszym etapem realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych. Od prawidłowego rozliczenia projektu zależy powodzenie inwestycji oraz wypłata środków na konto beneficjenta.

Świadczymy usługi związane z przeprowadzeniem rozliczenia projektu w przypadku uzyskanego dofinansowania. Kompleksowo obsługujemy przeprowadzenia procedury rozliczeniowej projektu, w przypadku otrzymania wsparcia finansowego w ramach obecnie obowiązujących Programów Pomocowych, obejmującej opracowanie wniosków o płatność pośrednią oraz końcową, sprawozdań łącznie ze wszystkimi wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą dokumentami niezbędnymi do rozliczenia projektu oraz otrzymania dofinansowania projektu.

Na etapie rozliczenia projektu przygotowujemy Beneficjenta do prawidłowego postępowania w okresie trwałości projektu w celu uniknięcia problemów związanych z bieżącymi kontrolami projektu ze strony Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji państwowych.

« wstecz

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.